Startsidan

Skogsborg är ursprungligen ett sommarstugeområde på västra udden av Tjörn.

Området exploaterades med början år 1963.  Genom utbyggnader och investeringar på senare år med bl.a. kommunalt vatten och avlopp har området också blivit intressant för fast boende.

Infarten till Skogsborg är belägen ca 2 km före Kyrkesund på Tjörn. Orienteringstavla är placerad ca 50 m från infarten till Skogsborg från Kyrkesundsvägen (väg nr 727) räknat.  Den visar områdets vägar och medlemmarnas fastigheter. Skyltar vid vägkorsningarna inom området och  husnummer gör det lätt för besökaren att hitta rätt.

Klicka på länken för att komma till medlemssidan https://medlemmar.skogsborgare.se/