Info

© Skogsborg 2013-2017

Skogsborgs Samfällighetsförening

http://www.skogsborgare.se

klart.se

Välkommen till Skogsborg

 

Skogsborg är ursprungligen ett sommarstugeområde på västra udden av Tjörn.

Området exploaterades med början år 1963.

Genom utbyggnader och investeringar på senare år med bl.a. kommunalt vatten och

avlopp har området också blivit intressant för fast boende.

 

Infarten till Skogsborg är belägen ca 2 km före

Kyrkesund på Tjörn. Orienteringstavla är placerad ca 50 m från infarten till Skogsborg från Kyrkesundsvägen (väg nr 727) räknat.

Den visar områdets vägar och medlemmarnas fastigheter. Skyltar vid vägkorsningarna inom området och husnummer gör det lätt för besökaren att hitta rätt.

 

Syftet med hemsidan:

Hemsidan har framtagits på försök för att enkelt kunna informera medlemmarna om styrelsen och dess arbete samt aktuella händelser av gemensam karaktär.

 

Anslagstavlan kommer även i fortsättningen att användas för viss information.

Hemsidan har haft:

besökare sedan 20130811